projektory ekrany Wrocław kino domowe multiroom Subskrybuj kanał RSS CINEMATICinstalacje av kina multiroom instalacja kina domowego Wrocław
instalacja audio-wizualna
Porównanie jakości obrazu w projektorach kina domowego klasy podstawowej.


Niniejsze zestawienie powstało w oparciu o porównanie projektorów przeprowadzone w identycznych warunkach, w idealnie zaciemnionym pomieszczeniu. Wszystkie projektory kinowe znajdowały się w identycznej odległości względem ekranu, w której współczynnik rzutowania wynosi 1.9:1. Oprócz standardowego porównywania materiałów filmowych na obu projektorach, zostały dokonane specjalistyczne pomiary parametrów obrazu. Pomiary dotyczyły fabrycznych ustawień, ponieważ większość użytkowników będzie na nich bazowała podczas swoich seansów.

Pomiary mają na celu nadanie obiektywnego charakteru niniejszemu zestawieniu. Oczywiście same parametry techniczne nie są w stanie „powiedzieć” całej prawdy o wyświetlanym obrazie. Są one jedynie wskazówką i ogólną informacją, czego można spodziewać się po projektorze. W rzeczywistości na dobrą jakość obrazu wpływa cały szereg różnych czynników, których w niniejszym zestawieniu nie poruszamy.

Na zakończenie wstępu należy wyraźnie zaznaczyć – parametry techniczne podawane dla jasności i kontrastu w specyfikacjach i katalogach projektorów pełnią głównie funkcje marketingowe. Porównywanie ze sobą projektorów w oparciu o wartości z kart katalogowych doprowadza najczęściej do błędnych wniosków. Czytanie i zrozumienie kart katalogowych wymaga bardzo dużego doświadczenia i wiedzy. Niezwykle istotny jest fakt, co się kryje pod poszczególnymi cyframi i nazwami. Analizując same parametry możemy bardzo szybko dojść do wniosku, że projektor kinowy za  4 000 zł (ACER H7531D – jasność 2000 Lumenów, kontrast 50 000:1) daje lepszy obraz niż projektor za 200 000 zł (Sim2 Lumis 3D), ponieważ ma wyższe parametry jasności i kontrastu podane w karcie katalogowej. Co oczywiście jest nieprawdą, bo w rzeczywistości oba projektory dzieli przepaść...

Wracając do naszego porównania. Skupmy się na podstawowych kryteriach oceny projektora:

I. Jasność

PANASONIC PT-AT5000E
Według specyfikacji projektor posiada jasność określoną przez producenta na 2 000 Lumenów.
W rzeczywistości w najjaśniejszym trybie dynamicznym oferuje jasność ok. 1 400 Lumenów. Są to ustawienia nastawione na generowanie najwyższej jasności, kosztem naturalności i jakości obrazu. Innymi słowy, obraz ma wysoką jasność, lecz niską jakość. W niektórych sytuacjach tryb dynamiczny może okazać się przydatny. Sytuacje wymagające wysokiej jasności to np. oglądanie meczy i wydarzeń sportowych ze znajomymi (zwykle przy włączonym świetle) lub projekcja filmów 3D.

W najlepszym trybie fabrycznym „Cinema 1” projektor Panasonic AT5000E oferuje jasność na poziomie 415 Lumenów. Jest to tryb wykorzystujący pełną moc lampy, w trybie ekonomicznej pracy lampy jasność spada do ok. 300 Lumenów. To najwyższa jasność dla trybu fabrycznego oferującego najlepszą jakość obrazu. W innych trybach, gdzie jasność jest wyższa - odbywa się to kosztem jakości obrazu.

JVC DLA-X30
Według specyfikacji producenta jasność wynosi 1 300 Lumenów.
W rzeczywistości w najjaśniejszym trybie 3D jasność wynosi 1 025 Lumenów. Jest to ustawienie zoptymalizowane pod kątem projekcji 3D lub też osiągnięcia najwyższej możliwej jasności. Oglądanie filmów czy też telewizji na tych ustawieniach jest mało komfortowe.

W najlepszym trybie fabrycznym „Cinema” projektor JVC X30 uzyskuje jasność 630 Lumenów. Jest to tryb z ustawieniem lampy w poziomie NORMAL (ekonomiczny). JVC oferuje również możliwość pracy lampy w trybie HIGH, który zwiększa jasność w stosunku do pracy lampy w trybie NORMAL.

JVC DLA-X30 ma dodatkową zaletę w postaci ręcznie regulowanego (stałego) stopnia otwarcia/zamknięcia przysłony.  Daje to możliwość ręcznego sterowania stosunkiem jasności do kontrastu celem uzyskania optymalnych parametrów obrazu. Może się zdarzyć, że posiadając nieduży ekran o szerokości np. 240 cm nie zależy nam na uzyskaniu maksymalnej jasności. Wolelibyśmy uzyskać dodatkowy niższy poziom czerni. W takiej sytuacji lepiej przymknąć przysłonę. Umożliwi to osiągnięcie wyższego kontrastu.
PODSUMOWANIE:
Projektor Panasonic jest w stanie wyświetlić jaśniejszy obraz w sytuacji, kiedy za wszelką cenę chcemy osiągnąć najwyższą możliwą jasność obrazu, nawet kosztem jego jakości. Taka sytuacja to np. oglądanie wydarzeń sportowych w salonie przy włączonym oświetleniu – podczas oglądania nie liczy się naturalność obrazu, jego jakość, ale raczej emocje towarzyszące oglądanym wydarzeniom sportowym.

Jeśli jednak chcemy oglądać film kinowy wieczorem i cieszyć się dobrą jakością obrazu, naturalnymi kolorami, wyrazistym obrazem, bogatymi czerniami i doskonałym kontrastem - to oferowana jasność w trybach standardowych różni się w obu projektorach diametralnie. W trybie obniżonej mocy lampy Panasonic osiąga ok. 300 Lumenów (415 w trybie pełnej mocy lampy), podczas gdy JVC ok. 630 Lumenów. To przekłada się nie tylko na wyższą jasność obrazu, ale również na lepszą dynamikę, ekspresję i ogólną atrakcyjność obrazu. Dodatkowo większy zapas mocy projektora umożliwia wybór większego ekranu, na którym komfortowo możemy oglądać filmy. O ile przy projektorze Panasonic 5000 jasność w trybie kinowym jest wystarczająca do współpracy z ekranem o szerokości 220 cm w podstawie, o tyle JVC X30 umożliwia komfortową pracę z ekranem dochodzącym do 280 cm na szerokość (tryb 2D przy założeniu, że ekran posiada gain=1,0).

II. Kontrast

Panasonic PT-AT5000E
Panasonic deklaruje, że kontrast wynosi 300 000:1. Jest to kontrast uzyskiwany metodą dynamiczną, za pomocą ruchomej przysłony. To specjalny mechanizm, który steruje jasnością projektora w zależności od wyświetlanego aktualnie materiału video. Podczas wyświetlania planszy czarnej, której używa się do pomiaru kontrastu – przysłona całkowicie zamyka się ograniczając ilość wypuszczanego światła do minimum. Z kolei podczas wyświetlania planszy białej, również używanej do pomiaru kontrastu – przysłona maksymalnie otwiera się, wypuszczając pełną smugę światła. Taki pomiar daje bardzo wysoki współczynnik kontrastu. Jest to optymalizacja kontrastu, która ma wiele zalet. Nie sposób jednak porównać kontrastu uzyskiwanego metodą dynamiczną do kontrastu rzeczywistego lub inaczej zwanego „natywnym”. Jest to kontrast stały i niezależny od aktualnie wyświetlanego materiału, uzyskiwany metodą naturalną, bez użycia systemów dynamicznej regulacji natężenia światła.

W przypadku projektora Panasonic AT5000 kontrast dynamiczny według rzeczywistych pomiarów wynosi ok. 60 000:1, natomiast kontrast natywny (rzeczywisty) wynosi około 6 000:1. Innymi słowy, system dynamicznej przysłony potrafi zwiększyć parametr kontrastu o około 10x.


Sposób działania dynamicznej przysłony w projektorze Panasonic: otwarta (lewa) i zamknięta (prawa) przysłona.


JVC DLA-X30
Projektory JVC od wielu lat znane są z bardzo wysokiego kontrastu uzyskiwanego metodą naturalną, bez stosowania systemów dynamicznych (lampy bądź przysłony). Model X30 według specyfikacji posiada kontrast na poziomie 50 000:1.

Według pomiarów jest w stanie osiągnąć rzeczywisty kontrast na poziomie 60 000:1. Moglibyśmy założyć, że gdyby została zaimplementowana dynamiczna przysłona o skuteczności dochodzącej do 8-9x, to kontrast JVC mógłby wynieść teoretycznie nawet 500 000:1.


Porównanie zasady działania dynamicznej przesłony i jej realnego wpływu na kontrast.

PODSUMOWANIE:
Pomimo teoretycznie dużo wyższego kontrastu projektora firmy Panasonic, w rzeczywistości kontrast natywny projektora JVC równa się kontrastowi dynamicznemu Panasonica. Przy porównaniu kontrastów natywnych wynika, że JVC ma 10x wyższy parametr kontrastu niż natywny kontrast matryc Panasonica. Dla widza główne różnice to znacznie niżej schodząca, soczysta i smolista czerń w przypadku JVC. Lepsza szczegółowość scen ciemnych z racji na znacznie wyższą dynamikę projektora, co przekłada się również na lepszy i milszy dla oka odbiór filmów.

III. Ostrość i szczegółowość

Te dwa aspekty obrazu są najbardziej subiektywne, ponieważ trudno przeprowadzić pomiar fizyczny na ostrość i szczegółowość, wyrazistość obrazu. Na zdjęciach poniżej przedstawiona jest ta sama scena. Należy mieć na uwadze, że zdjęcie nie jest w stanie oddać wszystkich szczegółów i wrażeń. Kliknięcie na zdjęcie powoduje otworzenie się zdjęcia w nowym oknie przeglądarki.


JVC DLA-X30


PANASONIC PT-AT5000E

PODSUMOWANIE:
W bezpośrednim porównaniu tego samego materiału filmowego wyświetlanego na projektorze Panasonic PT-AT5000E oraz JVC DLA-X30 widać, że ten drugi posiada znacznie wyższą szczegółowość obrazu.
Znakomitym przykładem jest scena, na której widzimy twarz ludzką z jej wszystkimi zaokrągleniami i zmarszczkami. Panasonic 5000 zdaje się przedstawiać szczegółowy, lecz jednocześnie dość ogólny zarys twarzy. Tak jakby zatrzymywał się na pierwszej warstwie. JVC X30 zdaje się sięgać głębiej, wyszukując wszystkie detale. Ta sama twarz oglądana na projektorze DLA-X30 posiada więcej subtelnych, lecz jednocześnie wyraźnie widocznych szczegółów. Widać, że ostrość i detaliczność JVC jest na wyraźnie wyższym poziomie.

IV. Naturalność obrazu

Wszystkie projektory umożliwiają pełną kalibrację obrazu. Założyć więc możemy, że po kalibracji wszystkie projektory są w stanie wyświetlić piękny, naturalny i wzorcowy obraz. Wielu użytkowników będzie jednak korzystało z ustawień fabrycznych, które oferują 70-80% jakości jaką jest w stanie zaproponować każdy z projektorów po kalibracji.
Stąd też naturalność obrazu możemy ocenić w oparciu o najlepsze tryby fabryczne. W przypadku projektora Panasonic to tryb Cinema 1/REC709, podczas gdy u JVC to tryb Cinema.

PANASONIC PT-AT5000E
W Panasonicu tryb Cinema 1 oferuje jasność 415 Lumenów. Skala szarości wygląda dobrze, z niewielką dominacją zielonej składowej. Temperatura barw w pierwszej połowie skali szarości jest poniżej 6500K, co jest spowodowane przewagą czerwonej składowej nad niebieską. W drugiej połowie skali szarości sytuacja się odwraca i temperatura przekracza 6500K i niebieska składowa dominuje nad czerwoną. Gamma w trybie fabrycznym przyjmuje charakterystyczny dla dynamicznej przysłony kształt litery „S”, co sprawia, że w ciemnych obszarach projektor gubi szczegóły schodząc za nisko z poziomem czerni, natomiast w obszarach wyższych jasne szczegóły są „prześwietlone”.  O ile sytuację z gammą możemy lekko poprawić poprzez wyłączenie systemu przysłony, o tyle skala szarości staje się słabo zbalansowana z wyraźnym niedoborem czerwonej składowej. Gamma nie przekracza wartości 2.0.

JVC DLA-X30
W przypadku projektora JVC, podczas pracy w trybie Cinema gamma przyjmuje regularny, pożądany kształt przy nieco zbyt niskiej wartości 2.11. Sam jej rozkład jest „książkowy”, bez wyraźnych skoków i zapadnięć. Skala szarości w całym zakresie przebiega w identyczny sposób – lekką dominacją składowej niebieskiej i niedoborem czerwonej składowej.

PODSUMOWANIE:
Porównując ze sobą dwa najlepsze tryby fabryczne, naturalność obrazu jest na dość zbliżonym poziomie. Ze względu na lepszą kontrolę obrazu przez JVC, model X30 zyskuje na tym polu przewagę.


 

kino domowe multiroom sterowanie Wrocław
.: programowanie & grafika: e-technologie.pl
Nasza firma wykonuje projekt, integruje oraz przeprowadza instalacje wszystkich form nowoczesnych technologii, takie jak prywatne kino czy niewielka prywatna salka kinowa, instalacje audio i video poprzez systemy sterowania oświetlenia i inteligentnego budynku. Firma Cinematic dostarcza rozwiązania dla klientów indywidualnych i komercyjnych. Wykonuje instalacje audiowizualne i instalacje av na terenie miasta Wrocław oraz na terenie całego kraji. Oferta obejmuje nagłośnienie audio, multiroom, kino domowe, sale konferencyjne, salki szkoleniowe, automatyka domowa - inteligentny dom, dystrybucja sygnału audio-video, sterowanie oświetleniem, systemy sterowania, sprzedaż urządzeń av, instalacja oraz programowanie. Nie ograniczamy się do samego miasta Wrocław, instalacje wykonujemy na terenie całego kraju. Projektory w prywatnych kinach dobieramy z oferty: Sim2, Runco, Digital Projection oraz JVC 3D. Nasza firma zrzeszona jest w organizacji ISF, ponadto posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające zdobytą przez nas wiedzę i doświadczenie. Publikujemy artykuły i recenzje w prasie specjalistycznej i kolorowej.